متن ترانه:
زنه وارش باز اخیابانه ...دیوانه بارانه آسمانه
همه جاجیگا تاسیانه...می دیل پوره تی دیل گورخانه
تی چوم سو بوشو می دیل بی قرار
اما پیاده ا دونیا سوار
تی پا تلس بزه می باله بدار
زمستان شه ایه باز بهار طاقت باوار طاقت باوار
زمستان شه سیل باران شه برف وبوران شه کورغوغو کلاج کشکرته غار و غوران شه
باباخان تیرکمان زنه آسمانه
حاج حاجی پوشت بام ور آوازه خوانه
((گول پامچال گول پامچال بیرون بیه ...بیرون بیه ...فصل بهاره...عزیز موقع کاره...))
 
معنی ترانه :
دوباره تو این خیابون بارون میباره
بارون تند آسمون
همه جا رو غم گرفته
دل من پره و تو دلت داره مثل رعد و برق صدا میکنه
تو چشات کم سو شده و دل من بیقرار
ما پیاده ایم و این دنیا سوار
پاهات تاول زده دستمو نگهدار
زمستون میره و دوباره بهار میاد طاقت بیار طاقت بیار
زمستون میره بارون سیل آسا تموم میشه برف و بوران میگذره
جغدها و کلاغها و زاغها میرن
رنگین کمون میزنه تو این آسمون
و پرستوها رو پشت بوم آواز میخونن
((گل پامچال بیرون بیا ...بیرون بیا ...فصل بهاره...عزیز موقع کاره...))