سیل خشم ما بشکند بنیان شما را درهم

www.instagram.com/p/Ck6J8T4DS9e/

Vocal, Lyrics & Music: @arsalannh
Music & Production: @amirrezaedalat_music

#مهسا_امینی
‏#mahsaamini
#نه_به_جمهوری_اسلامی
‏#iranrevolution2022
#اعتصابات_سراسری
#هنر_اعتراض
#اعتراضات_سراسری
#انقلاب_۱۴۰۱