ترانه‌های رمانتیک پیانوی ایرانی، برگرفته شده از ده‌ها صفحه گرامافون و کاست‌های قدیمی‌، یادِ همه‌ی ایشان به خیر.