لیبرال دموکراسی:

«تغییر» در ایران به سرنوشت خانواده‌های مافیایی معمم و مکلایی گره‌خورده که بیش از چهار دهه منابع قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار داشته‌اند. پس موضوع «حفظ نظام» به‌عنوان اوجب واجبات، در عمل چیزی جز حفظ این منابع برای این خانواده‌های مافیایی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلبِ تحول‌‌خواه نیست! اساساً «نظام» چیزی جز این‌ها نیست!

برو به آدرس