IPW:

در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه شروع شد از ماه سپتامبر تاکنون ۲۹ بهائی در ایران دستگیر شده‌اند. این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامۀ حقوق بشری خود بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار دارد.

وقایع اخیر ادامۀ سرکوب‌های جدیدی است که از اواخر ژوئیه علیه جامعۀ بهائی شروع شد و در طول ۶ هفته به حدود ۳۰۰ مورد آزار و اذیت انجامید.

ده نفر از بهائیانی که بازداشت شده بودند با قید وثیقه آزاد شده‌اند در حالی که چندین نفر بدون طی شدن رویۀ قضایی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. محل نگهداری برخی از این افراد مشخص نیست و از برخی از آن‌ها از زمان بازداشت تاکنون اطلاعی در دست نیست.

سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که قلب ما از دیدن رنج همۀ ایرانیان به درد آمده است، ما همچنان شاهد سرکوب بهائیان ایران هستیم، گروهی که با رنج بی‌عدالتی از سوی حکومت کاملاً آشنا هستند. آنها سال‌ها دستگیری، بازداشت، بدرفتاری و محرومیت از تحصیلات عالی و حتی کسب و کار را تحمل کرده‌اند. بهائیان ایران در طول ۴۳ سال رنج و درد، همچنان در برابر سرکوب مستمر حکومت که با سنگدلی و ستمگری در صدد نابودی آنها به عنوان موجودی زنده و پویا در ایران بوده، تاب‌آوری نشان داده‌اند.»

خانم فهندژ اضافه کرد: «بهائیان ایران امروز در حالی شاهد وقایع اخیر ایران هستند که کاملاً با بازداشت، بازجویی و بدرفتاری بر اساس اتهامات واهی، حبس فرا‌ قضایی و نگرانی خانواده‌ها برای عزیزان‌شان، همه تنها به دلیل ایستادگی برای باورهایشان آشنایند. آرزوی ما این است که همۀ ایرانیان بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند، از برابری و عدالت برخوردار باشند و همه فارغ از پیشینه‌های قومی یا اعتقادات دینی‌ خود بتوانند در پیشرفت اجتماع‌شان به شکل هدفمند نقش داشته باشند.»

برو به آدرس