لیبرال دموکراسی:

شعار «امریکا برگشت» بر گفت‌وگوهای وین پیرامون «#ff6600;">معامله هسته‌ای» مطالعه نشده با جمهوری اسلامی که باراک اوباما ساخته‌وپرداخته کرد و درباره آن گفت بخش بزرگ میراثش درزمینهٔ سیاست خارجه است سایه انداخت؛ اما حتی در آنجا به نظر می‌رسد نمایندگان بایدن چندان مطمئن نیستند که چه‌کاری باید بکنند. ایده اولیه پایان دادن به تحریم‌هایی بود که ترامپ اعمال کرد تا شانس گروهی که «#ff6600;">معتدل» خوانده می‌شود تقویت شود تا بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران اثری بگذارد. بااین‌حال این هم اتفاق نیفتاد و «#ff6600;">میانه‌روها» حذف شدند و بایدن دراین‌بین مانده است که تحریم‌های ترامپ را بردارد و خصومت تهران را تشویق کند یا اینکه تحریم‌های شدیدتری وضع کند که متحدان اروپایی با آن‌ها مخالف‌اند.

برو به آدرس