https://alisedarat.com/:

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت - بهانه قتل جرج فلوید برای نگرشی به خشونت‌های سلطه‌گران، از پنجرهٌ حقوقی

ما مردم ایران از این واقعه چه درس‌هایی می‌توانیم بگیریم، و چگونه می‌توانیم این واقعه را به فرصتی تبدیل کنیم که خطر اینکه چنین تجاوزاتی به حقوق خود و عزیزانمان انجام گیرد، کمتر شود.

تاریخ تولید و انتشار: جمعه ۱۶ خرداد۱۳۹۹ برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۰ آمار کووید۱۹ در امروز:

مبتلایان= ایران = 164,270 ، جهان = 6,603,329

فوت = ایران = 8,071 ، جهان = 391,732 

هزاران کیلومتر دورتر از ایران، یک فرد سیاهپوست در هنگام دستگیری توسط پلیس سفیدپوست امریکا، به قتل رسید. این تجاوز به حقوق این فرد، توسط یک شهروندی که احساس مسئولیت می‌کرد، ضبط و در دنیا منتشر گردید. 

تظاهراتی در تمام امریکا، و در بسیاری از شهرهای اروپا، برگزار شد.

از این دست جنایت‌ها توسط قدرت‌ها و سلطه‌گران، فراوان انجام می‌شوند، منتها این یکی از معدود تجاوزها به حقوق انسان است که اعتراضاتی را در تمام دنیا، به همراه داشت.

ما مردم ایران از این واقعه چه درس‌هایی می‌توانیم بگیریم، و چگونه می‌توانیم این واقعه را به فرصتی تبدیل کنیم که خطر اینکه چنین تجاوزاتی به حقوق خود و عزیزانمان انجام گیرد، کمتر شود.

این جهان کوه است و فعل ما ندا—سوی ما آید نداها را صدا

این جهان كوه است و گفت و گوی تو—چون صدا، هم باز آید سوی تو

 

برو به آدرس