بی بی سی:

مقام‌های نظامی آمریکا گفته‌اند نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس پنج ماه است که رویارویی با قایق های تندروی ایرانی نداشته‌اند.

موارد زیادی از رویارویی‌های دریایی بین نیروهای این دو کشور در خلیج فارس تا اوایل تابستان گزارش شده بود.

پنتاگون از توقف رویارویی‌ها استقبال کرده است که بعضی تلویحا آن را روی خوش نشان دادن تعبیر کردند.

در چشم‌انداز بامدادی جمعه ٦ بهمن ۱۳۹۶ (٢٦ ژانویه ۲۰۱۷) سیما ثابت مجری برنامه گفتگویی داشت با هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.

برو به آدرس