صدای آمریکا:

اعضای ارکستر ملی ایران می گویند این ارکستر از ماه گذشته منحل شده است.
به گفته نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبودِ بودجه را علت آن دانسته است.

بر این اساس، نوازندگان این ارکستر سه ماه است دستمزد دریافت نکرده اند، قراردادشان تمدید نشده و کلیه اجراهای آینده این ارکستر لغو شده است.

ارکستر موسیقی ملی به عنوان نماد رسمی موسیقی ایران نه تنها در تشریفات رسمی، همچون بازدید میهمانان بلندپایه خارجی، بلکه در آیین ها و مناسبت های دیگر ملی همچون بزرگداشت مشاهیر ایران به اجرای برنامه می پرداخت.

اجرای برنامه بیست و پنجم شهریور در باغ عفیف آباد شیراز واپسین برنامه اجرایی  ارکستر ملی ایران بود. کنسرتی به رهبری آرش گوران و همآوایی علیرضا قربانی به سود بازماندگان زمین لرزه آذربایجان برگزار و با استقبال پرشور مخاطبان روبرو شد.

برو به آدرس