بهار نیوز:

این روزها خبر دریاچه ارومیه بسیار داغ است چراکه تمام ارگانها و سازمانهای مربوطه برای احیای این دریاچه بسیج شده‌اند و از محافل مسوولان خبرهایی مبنی بر احیای کامل دریاچه به گوش می رسد.

برو به آدرس