انجمن کلیمیان تهران:

"بار دگر صهیونیست جهانی ثابت کرد که نه تنها درک درستی از همبستگی تمامی ایرانیان پیرو ادیان توحیدی ندارد، بلکه با استفاده از تبلیغات بی اثر، در پی خدشه وارد کردن به اتحاد ملی ایرانیان و ضربه زدن به منافع ملی تمامی ایرانیان است. ما ایرانیان کلیمی با محکوم کردن اظهارات اخیر نخست‌وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا در مورد ایران اعلام می‌کنیم که این اظهارات اغراق‌آمیز را که در حول محور اسلام‌ستیزی و ایران‌هراسی بیان شده است محکوم می‌نماییم. همچنین با پیروی کامل از اوامر مقام معظم رهبری و رهنمودهای پدرانه ایشان در مورد مذاکرات هسته‌ای، برای چندمین بار اعلام می‌نماییم که ما ایرانیان کلیمی برای انجام فرائض مذهبی و حقوق شهروندی و سیاسی خود در ایران از آزادی کامل برخورداریم و هیچگونه محدودیتی در انجام فرائض دینی خود احساس نمی‌کنیم. فعالیت‌های انجمن‌های مختلف کلیمی ایران و حضور نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گواه این مدعا می‌باشد. بدیهی است تبلیغات سوء دشمنان ملت ایران نمی‌تواند همبستگی تاریخی ایرانیان را خدشه‌دار کند و همزیستی مسالمت‌آمیز ایرانیان کلیمی، همراه با برادری و برابری با هموطنان خود همچون گذشته، گواه دیگری بر عدم شناخت استکبار و صهیونیست جهانی از شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران است."

برو به آدرس