PressTV:

به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا و موساد طرح ترور عماد مغنیه در سال 2008 را برنامه ریزی و اجرا کردند.
 
این روزنامه در گزارش روز شنبه خود عنوان کرد عوامل موساد که با جاسوس‌های حاضر در منطقه در تماس بودند این بمب از راه دور و از تل آویو منفجر کرده اند.
 
یکی از مقامات اطلاعاتی پیشین آمریکا گفت: «آمریکا می‌توانست به نحوه جاسازی بمب اعتراض کرده و عملیات را لغو کند اما چنین کاری نکرد.»
 
به گفته این مقام پیشین، آمریکا در ساخت این بمب دست داشته و آن را در یکی از تاسیسات آژانس اطلاعات مرکزی به دفعات آزمایش کرده بود تا از شعاع انفجار آن اطمینان حاصل شود.
 
این مقام اطلاعاتی گفت: «شاید 25 مرتبه این بمب را منفجر کردیم تا اطمینان حاصل کنیم طراحی بمب را به درستی انجام داده‌ایم.»
 
آمریکا هیچ گاه به دخالت در ترور مغنیه اذعان نکرد. این در حالی است که پنج تن از مقامات اطلاعاتی پیشین آمریکا دخالت این کشور در ترور مغنیه را تایید کرده‌ بودند.

برو به آدرس