کاریکاتور

بیشتر

دیدار رهبری از آیت الله مهدوی-کنی در کما!

خواهر مری ابتکار و مری آنتوانت!

جک و جواد

http://noteak.blogspot.com/2014/01/blog-post_9.html

خامنه ای کاندیدای خاصی ندارد!

بیشتر