هفته پیش در خبرها بود که رئیس کلیسای انگلستان جناب جاستین ولبی که اسقف کانتربوری میباشد حرامزاده است. معلوم نیست که کدام شیر پاک خورده ای بو برده که ممکن است جناب اسقف بچه پدرش نباشد و پس از انجام تستهای ژنتیکی معلوم شد که او نه فرزند پدرش گوین ولبی که تاجر ویسکی بود بلکه فرزند منشی چرچیل سر انتونی مونتگ براون است که زمانی همکار مادرش جین ویلیام بوده است. زمانی که از مادرش پرسیده اند گفته است که قبل از ازدواج یک شب پارتی بوده است و او و سر انتونی زیاد مشروب خورده بودند و ممکن است که یک اتفاقاتی افتاده باشد. یادم افتاد به ترکه که ازش پرسیدند اسمت چیه؟ گفت مراد. گفتند چرا مراد؟ گفت آخه من آب نطلبیده بودم. حالا به نظر می آید که جاستین هم آب نطلبیده بوده. این طور که گذارش کرده اند جاستین درست نه ماه پس از ازدواج پدر ومادرش دنیا آمده و حتی یک آدم نادانی مثل ما هم می تواند حدس بزند که مادرش هر دو را با هم داشته و پس از این که سر انتونی حاضر نشده کار شرافتمندانه را بکند و او را بگیرد خودش را انداخته گردن تاجر ویسکی. البته میتوانست که این کار را نکند و او هم مثل مریم گناهش را بیاندازد گردن خدا چون کم کم موقعش است که خدا دوباره چیزش چیز شود. یعنی هنگامی که مردهای مسن هفته ای یک بار و گاه ماهی یک بار چیزشان چیز میشود تعجبی ندارد که خدا که میلیاردها سال سن دارد هر دو هزار سالی یک بار چیزش چیز شود.

چیزی که نفهمیدیم این بود که این همه سر و صداها برای چه بود؟ حتی مجبور شدند قانون کلیسا را که اجازه نمیداد یک حرامزاده رئیس کلیسا باشد تغییر دهند. اینها هم آدم را گیج میکنند. پیغمبرشان حرامزاده است اما اسقف حرامزاده را بر نمی تابند. خوب شما کدام کشیش و یا آخوند را میشناسید که حرامزاده نباشد؟ همین سیدهای خودمان را در نظر بگیرید. کدام یکی از اینها بچه پدرش است؟ مثلا همین سید علی خامنه ای خودمان را بگیرید که میگوید نسبش به امام حسین میرسد. از کجا معلوم که نسبش به بقال سر کوچه نرسد؟ حالا منظورم این نیست که برویم ننه علی را بگیریم و زور کنیم که یالا بگو برای چی علی مثل مش حسن بقال است. کافی است این بار که جائی نشست و برخاست قبل از این که بسیجی ها محل نشیمنش را لیس بزنند یک موئی، یک قطره ادراری، چیزی بردارند و یک تکه استخوان هم از قبر محمد در بیاورند و تست ژنتیکی کنند تا ببینند که آیا نسبش به محمد میرسد یا به قلمان ابن ابوگلوله. با بقیه سیدها هم باید همین کار را بکنند تا هم سید مفتخور کم شود و هم مردم پس از این برای مداوا پولشان را خرج امامزاده های قلابی که بلد نیستند شفا بدهند نکنند. از ما گفتن.