روزنامه واشینگتن پُست از کمک هزاران شبه نظامی شیعه عراق به ارتش رژیم اسد خبر داده است.

سید محمدجواد ظریف خوانساری گفته:

"تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث افزایش خونریزی ها شد." (ویدیو ↓)

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته:

"نظام ایران اشغالگر است؛ امیدواریم دخالت‌هایش را متوقف کند.عربستان سعودی از تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود برای دفاع از حاکمیت و مردمش در قبال اقدامات ایران استفاده خواهد کرد."

از بدو به قدرت رسیدن در ۳۷ سال پیش تا امروز روز، فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن در  مسلمان کُشی و ترویج جنگ فرقه ای دینی بی همتا بوده اند. هر جا کشتاری در منطقه بوده یا مستقیماً یا توسط عواملشان در آن دست داشته اند. 

شوربختانه تلاش نظامی فاشیست ها و رهبر مادام العمر آنان "امام خامنه ای ولی امر مسلمین جهانبرای هژمونی منطقه ای با واکنشهای دیگر "ولی امر مسلمین جهان" و قدرتهای منطقه مواجه شده که میرود جنگ دیگری را به ایران و ایرانی تحمیل و مسلمان کُشی را در ابعاد وسیعتری گسترش دهد.

آهای ماشاءالله صلحجویان ضد جنگ و لابی های فاشیست ها مانند نایاک، چپولان کاپوچینو نوش و دیگر از ایندست شیفته جات "اصلاح" و تداوم فاشیسم با سکوت خود در جنایات فاشیست ها علیه بشریت سهیم هستید. ای هوار از اینهمه انسان کُشی، ای هوار.

عبدالرحمن جامی، قریب ۶٠٠ سال پیش:

ای مغ‌بچه از مهر بده جام می‌ام

کآمد ز نزاع سنی و شیعه قی‌ام

گویند که جامیا چه مذهب داری؟

صد شکر که سگ ‌سنی و خر شیعه نیم

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا  هم سرکی بکشید.