موزۀ پیت ریورز در دانشگاه آکسفورد انگلستان امروز چند ویدیو مربوط به ایران که در اوایل دهۀ 1930 فیلمبرداری شده اند را در دسترس همگان قرار داد. شرح این ویدیوها ذیلا ارائه میشود. با وجود اینکه فیلمهایی قدیمی تر از این نیز کشف شده اند، این فیلمها از لحاظ شناخت جغرافیایی و مردم شناسی منطقۀ غرب ایران بسیار ارزشمند هستند.

"جان ورنون هریسون، فردی که این فیلمها را برداشته است، مردم شناس نبود. او یک زمین شناس بود. از سال 1938 به بعد او در دانشگاه آکسفورد زمین شناسی تدریس میکرد، اما دهۀ قبل را به عنوان یک مکتشف زمین شناس گذرانده بود. او پس از جنگ جهانی اول به شرکت نفت ایران و انگلیس پیوست (که بعدا تبدیل به شرکت بریتیش پترولیوم شد)، و مقدار زیادی از کار او در ایران و عراق انجام شد. در سال 1930 او پروژه ای را برای تهیۀ نقشۀ رشته کوههای زاگرس که از شمال غربی ایران تا جنوب غربی ایران نزدیک به مرزعراق کشیده شده است و در سراسر طول بخش غربی و جنوب غربی فلات ایران گسترده است را آغاز کرد.

هریسون مدیر این پروژه بود که تکمیل آن چندین سال طول کشید . در طول این زمان او فیلمهایی را گرفت که در حال حاضر در مجموعۀ موزۀ پیت ریورز قرار دارند. به عنوان یک مکتشف زمین شناس، وظیفۀ هریسون بود تا از این سرزمین نقشه برداری کند و ساختارهای زمین شناسی آن را شناسایی کند. این هدف در فیلمها مشهود است که بیشتر کوهها را نشان میدهند، اما او از محل اقامت زمین شناسان و مردم بومی که دیده است نیز فیلمبرداری کرده است. مکتشفین با پای پیاده همراه با اسبها و گاوهای باربر و بعضی وقتها هم با شتر حرکت میکردند. در زمستان آنها نقشۀ دامنۀ کوهها را برمیداشتند و در تابستانها به ارتفاعات بلندتر سفر میکردند. محل زندگی آنها برای 10 تا 11 ماه سال همیشه متحرک بود.

بیشتر نواحی که آنها در آن نقشه برداری میکردند تا پیش از این کاملا بکر بود، مخصوصا منطقۀ ایلات بختیاری و قشقایی که غربی‌ها تا آن زمان موفق به دیدن مردم بومی آن نشده بودند."

بخش 1:

Geological Expedition to Western Iran Part 1 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 2:

Geological Expedition to Western Iran Part 2 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 3:

Geological Expedition to Western Iran Part 3 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 4:

Geological Expedition to Western Iran Part 4 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 5:

Geological Expedition to Western Iran Part 5 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 6:

Geological Expedition to Western Iran Part 6 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 7:

Geological Expedition to Western Iran Part 7 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 8:

Geological Expedition to Western Iran Part 8 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 9:

Geological Expedition to Western Iran Part 9 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 10:

Geological Expedition to Western Iran Part 10 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 11:

Geological Expedition to Western Iran Part 11 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 12:

Geological Expedition to Western Iran Part 12 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 13:

Geological Expedition to Western Iran Part 13 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 14:

Geological Expedition to Western Iran Part 14 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.

بخش 15:

Geological Expedition to Western Iran Part 15 from Pitt Rivers Museum on Vimeo.