محمدباقر قالیباف برای بار سوم شهردار تهران شد. روزنامۀ اعتماد از چند شهروند سرشناس تهران سئوال کرده که نظرشان راجع به قالیباف و عملکردش به عنوان شهردار تهران چه بوده. منیژه حکمت، کارگردان فیلمهای بحث برانگیزی مانند زندان زنان و سه زن، که دخترش پگاه آهنگرانی نیز یک فعال مدنی است، در پاسخ به این سئوال به روزنامۀ اعتماد پاسخ زیر را داده است. اگر میتوانید بین خطوط را هم بخوانید:

"اميدوارم در سال‌هاي آينده شهردار تهران، مديران زيرمجموعه‌اش را مديريت كند و اين شعار و تفكر عشيره‌يي را كه هر كس همفكر من است، مي‌تواند از امكانات شهرداري بهره‌‌مند شود، درست كند. قاليباف در سال‌هاي حضورش در شهرداري دستاوردهاي خودش را داشته ولي از منظر ما كه شهروندان اين شهريم، متاسفانه نظارت كافي بر عملكرد ايشان نبوده و من گمان مي‌كنم كه ايشان بايد در چيدمان مديريتي زيرمجموعه شان بسيار دقت كنند و بودجه‌هاي هنگفتي مثل بودجه فرهنگي را فقط براي بخشي از دوستان‌شان كه اجازه حضور در حياط خلوت‌شان را يافته‌اند، هزينه نكنند.

مسووليت‌پذيري در فرهنگ و هنر نياز امروز شهرداري تهران است. انتقادي كه در اين سال‌ها بر عملكرد شهرداري كه هيچ دستاوردي در حوزه فرهنگ و هنر نداشته وارد است. تعويض مديريت، نداشتن نگاه عشيره‌يي و نگراني براي فقدان فضاي هنري و فرهنگي براي شهروندان و ايجاد فضاي سالم‌تر و بهتر براي كودكان و شفاف عمل كردن شهرداري درباره اينكه بودجه‌هاي كلان فرهنگي در كدام بخش خرج مي‌شوند، از انتظارات ما از شهرداري است. اميدوارم كه قاليباف به همه شهروندان به چشم شهروند درجه يك نگاه كند و جاي خالي هنر و فرهنگ و ادبيات كه مي‌تواند در روح و روان شهروندان اثر مثبت داشته باشد، را جبران كند. بتن روي بتن گذاشتن هنر نيست. من دوست ندارم درخت‌ها بريده شوند و جاي آن بنفشه بكارند."