دیروز در واکنش به سرزنش محسن مخملباف از سوی ماشاءالله روشنفکران برای نقض "تحریم" و حضور در جشنواره فیلم اورشلیم، بيت‌المقدس مطلبی تقدیم و سئوالاتی مطرح شد که البته بی جواب ماند.

در نگاهی گذرا به فهرست امضاء کنندگان آن سرزنش نامه در کنار اسامی منتفعین از شرکت ملی نفت ایران، کارمندان رسمی فاشیست ها و دیگر از ایندست، نام حضرت استادی محمود کريمی حکاک و همسرشان بانو لیلا زند هم توجه را اندکی بیشتر جلب میکند.

رادیو فردا:

"محمود کريمی حکاک يکی از امضاکنندگان اين نامه، خود چندی پيش دعوت دانشگاه تل آويو را پذيرفت و به مدت يکسال رشته تئاتر را در اين مرکز آکادميک اسرائيلی به دانشجويان اسرائيلی تدريس می‌کرد و در اين مدت، به همراه همسر و فرزندش در اسرائيل به سر برد."

به عبارت دیگر، صرفنظر از اینکه بانو زند بصورت مستند در کار شریف لابیگری برای فاشیست های "اصلاح طلب" و غیره هستند، همسر ایشان هم که هوادار "تحریم" اسرائیل میباشند و مخالف تحریم فاشیستها در ایران، همه جور رطب خورده و منع رطب کنند.

خوب باشد اگر خانم و آقای کریمی حکاک این تناقض آشکار میان گفتار و کردار را توضیح دهند. 

روزگار غریبی است.

 

"تنها حقیقت است که رهایی می بخشد"

 

تبریک

 

* عکس بالا، حضرت استادی با شال سبز مشغول نقض "تحریم فرهنگی و دانشگاهی اسراییل