از حقوق اقوام دفاع می‌کنم
پروپاگاندا چیست؟

شیرین عبادی

 

شب گذشته در کلاب هاوس اتاقی با موضوع «پروپاگاندا و راه‌های مقابله با آن» تشکیل شد. سخنانی چند گفته شد در باب چگونگی مقابله و مبارزه با پروپاگاندا.

یکی از سخنرانان در اتاق مذکور من را خطاب قرار داد و عنوان کرد در بروکسل در جلسه‌ای در کنار نمایندگانی از اقوام که تجزیه‌طلب هم بودند و فرضا خوزستان را «عربستان» می‌نامند، نشسته بودم و به این دلیل تجزیه طلب هستم.

هر چه از برگزار کنندگان اتاق اجازه خواستم که پاسخ دهم، به این بهانه که موضوع اتاق تجزیه‌طلبی نیست، اجازه صحبت داده نشد.

سخنی با هم‌وطنان عزیزم،

اهل همدانم و قرار نیست جمهوری مستقل همدان تشکیل دهم. اما مدافع حقوق بشر هستم و در این ارتباط از حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی دفاع کرده و خواهم کرد. وقتی دفاع از بهاییان را قبول کردم از سوی رسانه‌های وابسته حکومت متهم شدم که بهایی هستم در حالی که مسلمانم . زمانی که از حقوق اقوام دفاع می‌کنم، تجزیه‌طلب معرفی می‌شوم.

به عنوان مثال از حکومت سوال باید کرد چرا ماده ۱۵ قانون اساسی دایر بر اجازه تدریس زبان مادری هنوز اجرا نشده؟

چرا مردم در بلوچستان بی‌بهره از امکانات شهری بوده حتی در برخی نقاط به آب قابل شرب دسترسی ندارند؟

چرا وضعیت کردستان را به گونه‌ای در آورده‌اند که در اثر بیکاری حتی دارندگان مدرک لیسانس و فوق لیسانس هم مجبور به کولبری هستند؟

و چرا با وجود کارخانجات و تاسیسات نفتی‌ای که در استان خوزستان است، افراد محلی را استخدام نمی‌کنند؟

با طرح چنین سوالاتی از سوی رسانه‌های حکومتی متهم به تجزیه‌طلبی می‌شوم.

تکرار می‌کنم:

من مدافع حقوق بشر هستم و باید از افرادی که حقوقشان تضییع شده دفاع کنم. باید از بلوچ ها، عرب‌های ایرانی و کردها و سایر اقوام ایرانی دفاع کنم. باید از سنی‌ها و اقلیت‌های مذهبی که تحت شدیدترین تبعیضات تحمیلی هستند، دفاع کنم.

صرف بودن در یک پانل سخنرانی با نمایندگان اقوام دلیل تجزیه‌طلبی نیست، ضمن اینکه طبق اظهارات گوینده، سخنان من در رسانه‌ها منعکس شده و می‌توان با مراجعه به آن، کذب ادعای مطرح شده را دریافت.

متأسفانه اجازه دفاع در اتاق به من داده نشد تا من بپرسم روزنامه یا نوشته‌ای را به من نشان دهند که صحبت از تجزیه‌طلبی کرده باشم.

متأسفانه این موضوع در اتاقی در کلاب هاوس تحت عنوان «‌پروپاگاندا و راه‌های مقابله با آن» اتفاق افتاد اما برگزارکنندگان معنای پروپاگاندا را نمی‌دانستند و متوجه نبودند که ندادن اجازه پاسخ به فردی که مورد تهمت قرار گرفته، مصداق بارز پروپاگاندا است.

#شیرین_عبادی