چهل و دو سه سال پیش  یکدفعه خیلی از ایرانی‌ها اسم بچه های پسرشان را گذاشتند  روح الله.

این اسم قبلا خیلی رایج نبود. از این قبیل اسم‌ها مثل نصرالله و لطف الله وغیره تا صد سال پیش استفاده  می‌شد ولی بعد کنار گذاشته شدند. مردم اگر اسم فارسی انتخاب نمیکردند، از اسم‌هایی مثل علی و محمد و حسن و حسین و علیرضا و... استفاده می‌کردند. امثال روح الله ‌و نجات الله و اسدالله زیاد محبوبیتی نداشت.

بعضی اسامی در دوره ای رایج هستند و در دوران دیگر خبری از آنها نیست.

یک زمان نامهایی  مانند شمس الدین و تاج الدین و صلاح الدین میان ایرانیان باب بود. حال دیگر این اسامی محبوبیت چندانی ندارند. 

یک وقت پرویز و خسرو اسامی محبوب میشوند یک زمان سوگل و سیامک ولی این نامها در زمان های دیگر ، چه پیش و چه پس، ممکن است کاربرد زیادی نداشته باشند.

بعضی اسامی فصلی هستند میایند ومیروند.

 

نام روح الله نیز در دوران انقلاب و بعد از آن  چند صباحی بسیار محبوب بود.

نتیجه اینکه حالا در ایران شمار   ناهنجاری از مردان چهل و چند ساله را داریم که نامشان روح الله است. یکی شان روح الله زم بود.