پروانه میلانی و سالگرد پنجمین پروازش

سپیده مجیدیان

 

پروانه میلانی (فاطمه) شاعر ومترجم و فعال حقوق بشر و از خانواده های خاوران، باز آور جایزه گوانجگو، سراینده سرود خاوران، مادری عاشق و دختر و خواهر رحیم میلانی، تیر بارانی هفت آبان ١٣٦٠ در خاوران. پنج سال گذشت پروانه سپید پوشم بانوی عشق و انتظار، بانوی جنگ با دشمن و من همواره در نبودنت سوگوارم.

خاوران، خاوران،

دشت عاشقان،

خفته در دامنت، طوفان زمان ....

یادت و نامت برای مادران خاوران همراه با افتخار و برای دخترت سپیده غرور.

تنهایمان گذاشتی چه زود بروانه سپید پوش جنگجویم. عاشقانه دوستت دارم و از نبودنت در رنجم تا هستم. بانوی سپید پوش خاوران.

سپیده ، عاشقت و دخترت.