چرا به حکومت آخوندی رای نمی دهم؟  دانشجو                                                              بعضی از دلایل رای ندادن من به قرار زیرند:

- در کشورهای پیشرفته، ملت ارباب دولت است. ملت دولت را انتخاب و استخدام می کند تا در مقابل حقوقی که دریافت می کند کارهای مردم را انجام بدهد. حکومت آخوندی بجای آنکه خود را خدمتگرار ملت بداند، فکر می کند صاحب اختیار کشور و مردم است و چون ملت را  صغیر و ناآگاه  می شمارد،  روضه خوانی را ولی و قیم آنها کرده است. من قیم نمی خواهم.

- آخوندها دانش و تخصص کشورداری را ندارند. بی آبرو کردن ایرانی در سطح جهان و بدنام کردن کشور خوشنام ایران، بالا بردن قیمت نان سنگک از دو تومان به 800 تومان و دلار از 7 تومان به بیش از2000 تومان نمونه های نادانی و ناتوانی آخوندها می باشد. آنان مثل نعلبندانی هستندکه به زور می خواهند جراح قلب مردم ما باشند.

- آخوندها به ایران و ایرانی اهمیتی نمی دهند و در مورد آنها هیچ احساسی ندارند.  گفتار آخوند خمینی ، حرف های طائب، چرندیات مطهری و.... را همه بیاد می آوریم. بارها از آنها شنیده ایم که گفته اند اول مسلمانند نه ایرانی.  اینها  اینقدرسواد و آگاهی ندارند  یا مکارانه پنهان می کنندکه ایران هزارها سال قبل از اسلام، کشوری متمدن با شکوه و درخشان  بوده است.

-  آخوندها  ثابت کرده اند که نا آگاه، درغگو  و غیرقابل اعتماد می باشند. وعده های آب و برق و خانه مجانی، آزادی، و افزایش معنویات و آنچه در عمل کرده اند را کسی از یاد نبرده و نمی برد.

- انتقاد ازپادشاه ایران این بود که فراتر از اختیاراتش عمل می کرد.  اکنون آخوندی که به خودش عنوان ولی و رهبر داده  و  منتخب مردم هم نیست،  و دانایی، آگاهی، دلسوزی، وطن پرستی ، مردم دوستی لازم را  هم ندارد،همه ی اختیاراتی که شاه داشته، به خود اختصاص داده به اضافه بسیاری اختیارات دیگر و در دست گرفتن چماق دین.

  - حکومت آخوندی بجای آنکه ثروت کشور را برای رفاه مردم، آبادانی کشور، و سرمایه گذاری برای نسل های آینده به کار گیرد، پول نفت را بدون حساب و کتاب بین خودیها و دار و دسته اش تقسیم می کند، به کشورهای عربی می دهد و صرف بقای رژیم نکبت بار خود می کند.

- آخوند ها بانوان ما را در حد زنان تازیان 1300 سال پیش، به عقب برده اند. بازیر چادر بردن آنها نیمی از جمعیت ایران را فلج ساخته ، حقوقشان را نصفِ حقوق مردان تعیین کرده و با آنها به شکل شهروند کامل رفتار نمی کنند .

- این رژیمِ جبار آزادیخواهان سربلند  و پر افتخارما را زندانی، کهریزکی و اعدام کرده ، اقلیت های مذهبی و دگراندیشان را می آزارد و  ملت بزرگ ما را به ماتم و فقر و فحشا و اعتیادکشانده است و بی پروا جنگ طلبی می کند.

چگونه می توان وجدانی بیدار داشت و به انتصابات  این رژیم پرفریب، ستمگر، فاسد، نادان و ناتوان رای داد.  من به دلایل گفته شده و به خاطر احترام  به آزادگانی که در راه کشور کشته شده اند، در بندند و آنها که فریادها در گلویشان مانده، به این رژیم رای نمی دهم. من نمی خواهم عمر چنین رژیمی را طولانی کنم.

ای رژیم فریب و جور و فساد 

من به تو رای خود نخواهم داد