برای چهل سال است که تحریم های کمر شکن به ایرانیان تحمیل شده که نتیجه آن به وجود آمدن دو طبقۀ مشخص اجتماعی میباشد.

گروه کوچکی که به انحای گوناگون وابسته به حاکمیت فاشیسم دینی میباشد به ثروت افسانه رسیده و مابقی ایرانیان طبق برنامه ریزی به صورت روزافزون فقیرتر شده اند.

امروز دیگر چیزی از طبقۀ متوسط در ایران باقی نمانده، طبقه متوسط پیشین تنزل رتبه به بخور و نمیر داده شده و فقرای گذشته هم به فقر مطلق.

کوتاه سخن؛ چهل سال آزگار است که ایرانیان تحت تحریم خشن حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیسم دینی جنگ افروز، توسعه طلب، ایرانی کُش و ایران ویران کُن بوده و هستند.

آنچه لابیگران فاشیست ها مانند لابی نایاک و دیگر مخالفان تحریم علیه حاکمیت فاشیسم دینی  از آن یا حرفی نمیزنند و/یادرک درستی از آنرا ندارند حقیقت عینی انکار ناپذیر تحریم های کمر شکن حاکمیت فاشیسم دینی علیه مردم ایران است.

مانند بسیاری دیگر که از جنگ متنفر و خواهان آزادی و خوشبختی ایران و ایرانیان هستند ، سالهاست که علیرغم انواع و اقسام تهمت و فحش خوردن متداوم  مُبلغ تحریم کمرشکن علیه فاشیسم دینی بوده ام، تحریم هایی که موجب کمک به تسریع سرنگونی حاکمیت آپارتاید مشمئز کنندۀ  آفریقای جنوبی شد.

باید امیدوار بود که پس از هشت سال سیاست فاجعه بار مماشاتگر اعظم اوباما با فاشیست های اسلامیست، توییتر کنندۀ اعظم ترامپ  تحریم های نفس بُر علیه فاشیست های اسلامیست را برقرار کرده که تداوم پرداخت دستمزد لشکرهای لابیگران در خارج و جانیان در ایران و اقصی نقاط جهان را غیر ممکن سازد. 

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. همه جور قر و  قمبیل به ساز فاشیست های اسلامیست به امید "اصلاح" فاشیسم دینی انجام شده، اکنون نوبت خوردن داروی تلخ تحریم برای رهایی از سرطان اصلاح ناپذیر فاشیسم دینی است.