«الدوز رباطیان متولد ۱۳۶۰ و فارغ التحصیل  دانشگاه هنر و معماری تهران و همچنین دانشگاه تاراس شفچنکو – اکراین است و تاکنون در یک نمایشگاه خصوصی و یک نمایشگاه گروهی در اکراین حضور داشته و پیش از این نیز دو نمایشگاهش در گالری گلستان برپا شده است. او همچنین موفق به دریافت دیپلم افتخار از موزه مدیال، انگلیس نیز شده است.» - هنرانلاین

Oldooz Robatian on Facebook

نمایش گالری در اندازه بزرگ