ایران وایر:

 

 

 

بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، نصب هرگونه وسیله، پرده، رنگ آمیزی و نوشتن روی شیشه خودروها که باعث کاهش دید راننده یا حواس پرتی دیگر رانندگان شود، ممنوع است. مقام‌های پلیس راهنمایی و رانندگی نیز تاکنون چندین بار در این باره به شهروندان هشدار داده‌اند. با این حال، گویا اجرای این قانون در دهه محرم تعطیل می‌شود؛ حجم پرشمارنوشته‌های مناسبتی بر روی بدنه و شیشه خودروها در این مدت نشان دهنده همین موضوع است.

البته عبور از ممنوعیت‌های این‌چنینی در دهه محرم تنها به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود؛ دست‌کم به استناد برخی ماشین‌نویسی‌های محرم که در سطح شهر دیده می‌شوند، استفاده از عبارت‌ها و جمله‌هایی که حتی بر زبان آوردنشان در مکان‌های عمومی ممنوعیت اخلاقی دارد در این مدت آزاد است. کافی است ناسزایی نثار«شمر» یا «یزید» کنید و با خطی خوانا و درشت آن را پشت شیشه ماشین‌تان بنویسد و در شهر بچرخید.

نمایش گالری در اندازه بزرگ