در شهر برکلیِ ایالت کالیفرنیا، همه ساله جشن چهارشنبه سوری بسیار با شکوهی به همت مرکز ایرانیان برکلی برپا میشود. خیابان مجاور مرکز ایرانیان توسط پلیس و شهرداری برکلی بسته میشود و در بست در اختیار برپاکنندگان و شرکت کنندگان این جشن قرار میگیرد. پیر و جوان و نوجوان و کودک، هزاران نفر از ایرانیان این منطقه در این جشن دور هم جمع میشوند و با غیر ایرانیانی که همه ساله همراه با ایرانیان به استقبال بهار میروند، میرقصند و از روی آتش می پرند و به پیشواز دید و بازدید نوروزی می روند. امشب هم رفتیم. بسیار عالی بود و جایتان بسیار خالی. این هم چند تا عکس از این مراسم.

این هم گزارش تلویزیون محلی اینجا در مورد چهارشنبه سوری در منطقۀ سانفرانسیسکو: http://m.ktvu.com/videos/news/santa-clara-local-iranians-celebrate-persian-new/vtFT5/

نمایش گالری در اندازه بزرگ