رادیو فارسی بی‌بی‌سی، که از نخستین ایستگاه‌های رادیویی به زبان فارسی بود، پس از بیش از هشت دهه پخش برنامه‌هایش را به زودی متوقف خواهد کرد.

فیلم اینجا لندن است، نگاهی است به هشت دهه سخن به فارسی از لندن.

در این فیلم مستند که علی همدانی آن را تهیه کرده، صدا و تصاویر منتشر نشده‌ای از پشت صحنه برنامه های رادیویی در بیش از هشتاد گذشته پخش می‌شود.