ترجمه دروغ صدا و سیما از صحبت های کریستیانو رونالدو در حمایت از کودکان سوری