یک آخوند در مستندی که صداوسیمای ایران اخیرا پخش کرده است، می‌گوید دلیل طلاق و جدایی همسرش این بوده است که یک جوان در پارک به صورت او تف کرد و سپس همسر این آخوند در مرحله نامزدی از او طلاق گرفت.