گفتگوی عرفانه ایران نژاد از رسانه ایران استار با نیلوفر شیدمهر درباره نویسندگی و نشر در خارج کشور (بخش نخست)

در بخش نخست این گفتگو نیلوفر شیدمهر، نویسنده و شاعر دو زبانه، به پرسش هایی پیرامون تفاوت مقاله و جستار و نوشتن به زبان فارسی و انگلیسی و موانع نشر به زبان فارسی در خارج کشور پاسخ می دهد.