بی بی سی: در ۴ آبان سال پنجاه و چهار خورشیدی مانند هر سال جشنهای متعددی به مناسبت تولد محمدرضا پهلوی آخرین شاه ایران برگزار شد . آنچه می بینید گزیده ای از برنامه ویژه رادیو تلویزیون ملی ایران است که توسط گروه بازیها و سرگرمیها تهیه و پخش شده است. خوانندگانی که در این بخش لیلافروهر در سن نوجوانی ،‌ هایده در اوج محبوبیت و ایرج رسایی، سُلی و هوشمند عقیلی با همراهی پیانو خواهند درخشید...