صاحب اولین پیتزافروشی تهران در گذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، «عمو داود»، مالک این پیتزافروشی سبک و سیاق خاصی برای پذیرایی از مشتریان خود داشته و برای بسیاری خاطره ساخته است. او در سال ۱۳۴۰ مغازه‌اش را تاسیس کرد که در کوچه لولاگر در خیابان حافظ تهران واقع شده است.