قایق‌های پرنده باور-۲ با رنگ استتار آبی، برای استفاده در ارتفاعات بسیار پایین طراحی شده‌اند و سطوح بال کمتر با سطح زمین نزدیک می‌شوند. 

 
پس از رسیدن به سرعت بالا حین بلند شدن، این قایق‌ها می‌توانند در هوا بمانند. 
 
این قایق‌های پرنده برای عملیات دریایی کاربرد بیشتری دارند.