من و تو: در تونل زمان این هفته ویدیو نابی داریم از یک جشن عروسی در سال ۱۳۳۲ که واقعا دیدنی است ترانه هفته یک مدلی هست از بعضی از کارهای گوگوش عزیز. خبری داریم در مورد دایره ی انگشت نگاری در اداره تشخیص هویت شهربانی که توسط‌ بانوان اداره میشده. عکسهای شما رو هم داریم با ترانه ی زیبایی از بانو عهدیه.