من و تو: این هفته گزارشی داریم از سفر شاه و ملکه ثریا به لبنان و همینطور گزارشی در مورد مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت مولانا. موسیقی این هفته از شوی زنگوله هاست که در دهه ۵۰ برای معرفی هنرمندان ناشناخته از تلویزیون ملی ایران پخش می شد. یک مصاحبه با داریوش، فیلم هفته و رقص و عکس ها و خاطرات شما این برنامه را تکمیل می کنند.