نهم بهمن‌ماه  ۱۳۵۷اطراف قلعه شهر نو در تهران شاهد تظاهرات بود. 
 
ماموران نظامی جمعیت را با تیراندازی هوایی پراکنده می‌کردند. 
 
حدود ساعت ۶ چند نفر از جوانان به «قلعه» حمله کردند. خانه‌ها و مغازه‌های داخل «قلعه» را آتش زدند. تعدادی از کارگران جنسی زن در این حادثه کشته و زخمی شدند.