جهش قیمت ارز در ایران همچنان ادامه دارد و قیمت دلار نیز با افزایشی غیرمنتظره به ۳۲ هزار تومان نزدیک شد.