متن: کتاب "راز کلمه‌ها" نوشته‌ی مجید نفیسی با نقاشی یوتا آذرگین از سوی "کانون چرورش فکری کودکان و نوجوانان" منتشر شد و در سال ۱۳۵۰ جایزه ی سلطنتی بهترین کتاب سال برای کودکان را برد.