بهاره زارع بهاری، سال گذشته به عنوان دختر شایسته ایران در مسابقات میس گلوب در چین، و در ژانویه سال ۲۰۱۹ ، در مسابقات میس اینترکُنتی نِنتال در فلیپین شرکت کرده بود.

او می گوید پلیس و سفارت ایران، به فلیپین که او در آنجا دانشجوی سال آخر دندانپزشکی است، برای بازگردانش به ایران فشار آورده اند. ایران اینترنشنال با او که همچنان در فرودگاه مانیل محبوس است گفتگو کرده است.