بی بی سی:

برای نخستین بار یک گروه از ایرانیانی که در اقلیت جنسی هستند، در راهپیمایی معروف به رژه افتخار در شهر نیویورک شرکت کردند. نیویورک دیروز میزبان صدها هزار نفر بود که برای دیدین این راهپیمایی جمع شده‌اند. دقیقا ۵۰ سال پیش اعتراض ها به نقض حقوق اقلیت های جنسی توسط پلیس نیویورک به تظاهرات و شکل گیری جنبش اجتماعی برای برابری منجر شد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.