در این ویدئو مخالفت کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه با سخنان اسد بیگی سهامدار اصلی و مدیر عامل شرکت که روز ۲۲ آذر ۹۶ با همراهی و اسکوت نیروهای انتظامی و امنیتی در کارخانه اش حاضر شد را می بینیم