عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۲

گرامیداشت یاد فروغ تاجبخش( مادر لطفی) در کوهستان

خانم فروغ تاجبخش (مادر لطفی) مادری که بیشترین اوقات زندگی خویش  را از سال ۱٣۴۹ در برابر زندان ها و از سال ۱٣۶۷ در گورستان های قتل عام شدگان گذراند و تا آخرین لحظه زندگی از دادخواهی دست نکشید جهان را بدرود گفت.

 

 

 خانم فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی از اعضای ارشد فدائیان خلق که در زمان شاه با حمله ی مسلحانه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، پس از روی کار امدن رژیم جمهوری اسلامی انوشیروان بار دیگر دستگیر و در خرداد ماه سال ۱٣۶۷  در روزهای آغازین کشتارهای دسته جمعی زندانیان سیاسی اعدام گردید.

مادر لطفی پس از تابستان سیاه ۱٣۶۷ ، بی وقفه برای دادخواهی قتل عام شدگان کوشید و به حق وی به  سمبل  مادران خاوران  تبدیل شد. مادر بر عهدی که با همه مادران قتل عام شدگان بسته بود تا اخرین لحظه زندگی بر دادخواهی آنها پا فشاری و وفا نمود 

وای از ضجه‌های مادرش

سارو قهرمانی جوانی که ۱۱روز پس از ناپدید شدنش در اعتراضات سنندج،پیکرش را ازسوی اطلاعات این شهر بدون هیچ توضیحی به خانواده‌اش تحویل دادند،چندین ماه در تهران در رستوران بهاره رهنما، پیک موتوری بود. نه دزد بود نه قاچاقچی،فقط مثل بقیه جوانان این کشور حرف داشت. وای از ضجه‌های مادرش

 
https://twitter.com/ehsan_soltani/status/952271341889179649
 

حبس ابد

آتنا فرقدانی نوشته:
این تصویر، یکی از طراحی های من می باشد که در زندان قرچک به مناسبت جشنی که برای تبدیل مجازات اعدام یکی از زندانیان سالخورده به حبس ...ابد در زندان برگزار شد؛ کشیده بودم.
زنان با خودکار قرمز لب هایشان را سرخ کرده بودند و لگن لباس هایمان موسیقی جشن را فراهم میکرد؛اما در پس سرخی لب هایشان پرسش و اندوه و تردید موج می زد. در طول زمان جشن، دختری با خشم به چهره ی من زل زده بود...! روی تمام بازوهایش رد تیزی و خودزنی نمایان بود؛ به سمتم بلند شد...ترسیده بودم...قلبم به تپش افتاد؛ایستادم...روبه رویم ایستاد، با تلخی چهره ام را ور انداز می کرد...گفت: من "سارقم"، اما تویی که زندانی سیاسی هستی به من بگو چه تفاوتی با جمهوری اسلامی داری که اینجایی؟! تا خواستم شروع کنم پرسید: آیا تو هم زمانی که من کیف پولت را بدزدم و رو به رویت بایستم، با پلیس تماس نمی گیری به جای اینکه از من بپرسی چرا سارق شدم؟!
تا به حال در بین زباله ها خوابیدی؟! چند بار از پدرت کتک خوردی؟! چند بار با کفش کهنه در برف و سرما لرزیدی؟! آیا امثال تو هم مانند نظام حاکم درگیر حزب و حزب بازی نیستند؛ به جای اینکه از قاتل و سارق و...نترسند و ذره ای از کاستی های ما را ببینند؟! آیا فکر می کنی خانم "مولا وردی" که به اینجا آمدند به خاطر ما سارقین و قاتلین آمدند یا فقط برای دیدار با امثال تو در این زندان؟! اگر ایشان برای ما آمده بودند که حداقل باید با یک نفر از امثال من گفتگو می کردند؛ نه اینکه در راهروها رژه روند و بدون کوچکترین پرسشی از یک نفر، که بدانند چه بر ما در این زندان می گذرد، زندان را ترک کنند!! هم شما مخالفان، از ما فراری هستید و هم نظام حاکم در ایران؛ در صورتی که تک تک شما در فقر و بدبختی ما دست دارید!!
میخکوب زمین شدم... بدنم یخ کرده بود... توان نشستن بر روی زمین از من ساقط شده بود... حتی از دهانم جمله ای تراوش نشد که بداند من در هیچ حزبی جای ندارم، چون می دانم خانه از پای بست ویران است...!
دخترک رفت...و من تا به امروز سوالاتش در ذهنم نشخوار می شود، می زند، می کوبد، ولی هرگز نمی گذارم که بخوابد...!

 

 

فریاد کوبانی باشیم!

 

عکسی‌ از یک زن در کوبانی که در برابر حملات وحشیانه حکومت اسلامی داعش، با قامتی استوار و سرافراز، برای آزادی، برابری و حفظ حرمت اجتماعی خود و جامعه ‌اش می‌جنگد.

مادران خاوران

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1036&Id=218&pgn=

بیشتر