دویچه وله: کسی که می‌خواهد صدای رسا داشته باشد باید شنونده دقیقی هم باشد. اسکندر آبادی از بخش فارسی دویچه وله می‌گوید، موقع بزرگ شدن در ایران یاد گرفت که چگونه داشتن چشم نابینا باعث قوی‌تر شدن گوش می‌شود. سرگذشت اسکندر یکی از ویدیوهای مجموعه # ازکجامی‌آیم است؛ مجموعه‌ای از داستان‌های شخصی خبرنگاران ما درباره سفری که بسیاری از آنها برای کارکردن در رسانه‌های بین‌المللی پشت سر گذاشته‌اند. داستان‌ها و سرگذشت‌های دیگر خبرنگاران در # ازکجامی‌آیم: