این فیلم به کارگردانى رضا رحیمى و بازى زهرا امیرابراهیمى و اشکان قدس، ساخته شده است.

داستان این فیلم که به گفته سازندگانش بر اساس یک داستان واقعى ساخته شده، درباره امید پسر ٢۵ ساله اى است که بعد از ١۵ سال زندگى در سوئد به ایران مى رود تا ویدا را همراه خودش به سوئد ببرد و آنجا با هم ازدواج کنند. مدت کمى بعد از ازدواج، ویدا قصد طلاق مى کند و مهریه اش را به اجرا مى گذارد و کشمکش امید با دادگاه سوئد آغاز مى شود.

«مهریه و دموکراسى» اکران خود را از فردا در سوئد آغاز خواهد کرد.