سکانس هایی از فیلم مستند " برهنه و باد" در رابطه با  "گورخوابی‌"  که در سال ۲۰۰۱  ساخته شده است ... برای آنها که می گویند از "گورخوابی‌" خبر نداشته‌اند!

 

 ( با زیر نویس انگلیسی : https://youtu.be/r4CwbhqGcoc )