اين دهمين برنامهء از سری جديد برنامه های تلويزيونی شکوه ميرزادگی، به نام «وقت فراموشی نيست» است که هر چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت لوس آنجلس از تلويزيون انديشه پخش می شود.