صادق هدایت ۱۱۰ سال پیش تولد یافت و ۶۰ سال پیش درگذشت. گرچه کمتر از پنجاه سال زندگی کرد اما تاثیر شگرفی بر ادبیات و فرهنگ معاصر ایران به جای گذاشت.

سفر بهاری

با بهره گیری از کتاب: خودکشی صادق هدایت

نوشته اسماعیل جمشیدی و اسناد و مدارک محمود هدایت... اندیشه‌های صادق هدایت

فیلمبرداری در تهران و پاریس

گوینده:منوچهر اسماعیلی (با استفاده از آثار صادق هدایت)

تهیه کننده:سازمان رادیو تلویزیون ملی‌ ایران

فیلمنامه و کارگردان: کیومرث درم بخش

موسیقی‌ انتخابی از آثارِ فردریک شوپن

اين فيلم در سال ۱۳۵۳ توسط درم بخش ساخته شده و با همه امکانات قديمی هنوز هم می تواند سردی ، ترس و فضای سورئال اثر را نشان دهد. فيلم با اينکه پراز صحنه های کشدار و نماهای طولانی است ، ولی تا حدی موفق شده به پوسته های اوليه بوف کور در بحث مرگ، انسانيت و درگيری شخصيت با خودش بپردازد. با اين حال به نظر می آيد که اين داستان دارای ويژگی هايي است که به راحتی نمی توان آنها را به تصوير کشيد.

فيلمی بر پايه مونولوگ و تصاويری از شهر پاريس است وبر اساس نوشته ها و خاطرات هدايت ساخته شده و در کل آن نريشنی يکنواخت جمله های معروف و حس و حال های هدايت را می خواند؛ در حاليکه فنی زاده در هيات صادق هدايت کوچه پس کوچه های پاريس و قبرستال پرلاشز را طی می کند و پشت به دوربين حرکت می کند.

 دراين فيلم تلاش شده تا تنهايي ها ، نوشتن ها، گم گشتگی ، ترس، فکر مرگ و خودکشی صادق هدايت نشان داده شود .