عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ دی ۱۳۹۱

نظر شما در مورد آهنگ قرآن افشین فروتن چی است؟

شعری از جناب بیداد، هر بیتش یک دنیا حرف داره

یوتیوب: شعری از جناب بیداد

مسیح علی نژاد کولاک کرد، حتما ببینید

آیا اکبر گنجی، جلایی پور ، شمس الواعظین و دار و دسته اصلاح طلبان با شروع به چالش کشیدن رفسنجانی در روزنامه های جامعه، توس و نشاط ... به جنبش اصلاحات لطمه زدند؟

بیشتر