عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۴ آذر ۱۳۹۱

چرا قانون ملی کردن صنعت نفت در صورتجلسه رسمی مجلس شورا وجود ندارد؟

نگاهی به دو اعلامیه حقوق بشر: اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر

برباد!: چه کسانی از اسیدپاشی اصفهان فیلم گرفته اند، و چرا؟

برباد: مسابقه خریت در میان رهبران شیعیان مرتضی علی همچنان ادامه دارد!

www.barbaad.wordpress.com: درباره عشق خبرنگاران به میکروفون فالیکی!

بلاگ برباد: مصاحبه اختصاصی با شمر ذی الجوشن:من و خولی از قربانیان فتنۀ کربلا هستیم!

بلاگ برباد: اوباما: توفیق زنان با هر تباری توفیق آمریکاست

روابط رومانتیک آیات عظام با یکدیگر (تفسیر سورۀ واقعه یا همجسنگرایی شرعی)

شمه ای از بزرگواری یزید بن معاویه: گزارشی تاریخی از نخستین خلیفه قانونمند اسلام

آخوند، شِقّ سوم هر پدیده ای ست که دو شِقّ بیشتر ندارد! چرا نظام مقدس یک معذرتخواهی به آمریکا بدهکار است؟

بیشتر