حادثه تروریستی در نیوزیلند و ضرورت خشکاندن ریشه‌های افراطی‌گری و محاکمه عادلانه عاملانش، من را به یاد حادثه تروریستی سینما کس توسط عوامل فرقه تبهکار انداخت. چند نفر از ما خواهان محاکمه عوامل آن حادثه هم هستیم؟ چند هزار نفر قربانی تروریسم دولتی جمهوری اسلامی بوده‌اند؟

منبع اینجا.